مطالب


نکاتی درباره مراقبت و نگهداری از تجهیزات رفاهی اتومبیلکارشناسان ما در موسسه تجهیزات رفاهی اتومبیل اژدری با تکیه بر سابقه قریب به 30 ساله خود موارد و نکات مهم و کلیدی که شما را در استفاده درست و بهینه از کولر،بخاری درجا،یخچال کامیون و...کمک مینمایند را به اطلاع شما عزیزان می رساند.
توجه داشته باشد این موارد جنبه تبلیغاتی نداشته و تنها برای افزایش کارایی تجهیزات رفاهی خودروی شما تدوین شده اند.