تماس


035-37230731-5آدرس: یزد - جاده خضر آباد - پایانه بار - بعد از پمپ بنزین
تلفن تماس: 5-37230731- 035
تلفکس: 37230733- 035

از طریق ایمیل زیر نیز می توانید پیام بفرستید : info@azhdari.co