سیستم کلاچ کولر
شهریور ۶, ۱۳۹۶
استفاده بهینه کولر
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۳
همه

نکات ایمنی


اطلاعات تکنیکی برای مراقبت از کولر اتومبیل
راننده عزیز:
«برای مراقبت و نگهداری از کولر اتومبیل خود لازم است موارد زیر را در نظر بگیرید»
الف)نکات کلی:
1-در لحظه شروع کار کولر دقت کنید دور موتور اتومبیل ، کمتر از 1000 دور در دقیقه باشد. به عبارت دیگر برای روشن کردن کولر در حالت حرکت ابتدا دنده را خلاص کرده و پدال گاز را رها کنید تا دور موتور به حالت سلو برسد سپس کولر را روشن کنید این کار از وارد شدن شوک به کمپرسور جلوگیری می کند.
2- هنگام استفاده از کولر در حالت توقف اتومبیل از تابش مستقیم نور خورشید به داخل کابین راننده جلوگیری کنید.
3- برای بدست آوردن بهترین بازدهی از کولر ، درب های ماشین را بسته ، شیشه ها را بالا برده و پرده ها را بکشید.
ب) مراقبت و نگهداری ماهیانه :
1- کندانسر (رادیاتور کولر) را با آب یا باد فشار قوی تمیز کنید.
2-خطوط لوله گاز کولر (شیلنگ ها ) را از نظر خراشیدگی و ساییدگی بازدید کنید.
3-کشش تسمه پروانه کولر را آزمایش کنید.
4-پیچ و مهره های نگه دارننده های کمپرسور را آچار کشی کنید.
5-از ریخته شدن روغن موتور روی شیلنگ های کولر و کندانسر جلوگیری کنید.
6-در زمستان حداقل هر 20 روز یکبار کولر را به مدت 20 دقیقه روشن کنید این کار عمل ضروری برای روغن کاری قطعات داخل کمپرسور می باشد.