– طی دوره آموزش بخاری درجا در تهران، استانبول ترکیه و اخذ مدرک رسمی از ابرش باخر آلمان
– گذراندن کلاس آموزشی کولر درجا از ترومای آلمان با اخذ مجوز رسمی
– اخذ نمایندگی رسمی کولر درجا و یخچال کامیون از شرکت معتبر ایندل بی ایتالیا (نمایندگی ایران)
– اخذ نمایندگی رسمی بخاری درجا S.W.S ساخت ترکیه
– اخذ نمایندگی رسمی بخاری درجا Webasto آلمان
– اخذ نمایندگی رسمی از نویسکو کانادا