این مدل یعنی مدل تی بی ۳۴ AM یک یخچال جادار ، شیک و زیبا با دربی که به سمت پایین باز می شود و کشوی داخلی که به صورت کشویی به بیرون می آیدد می باشد . همچنین شکل خاص آن باعث می شود که بتوان از آن به اشکال مختلف و براحتی در زیر تختخواب وسایل نقلیه تجاری جاساز نمود.