قطعات اصلی و اورجینال بخاری درجای خود را از ما بخواهید . مؤسسه تجهیزات رفاهی اتومبیل اژدری به عنوان تنها نماینده ابرش پاخر و باستو آلمان در جنوب و مرکز کشور در زمینه بخاری درجا افتخار آن را دارد که قطعات اورجینال و اصلی بخاری درجا شامل انواع شمع ، واتر پمپ ، پمپ سوخت ، فتوسل را تامین نماید.
قطعات اصلی را از نماینده اصلی بخواهید.